Oferta edukacyjna

„Cel wychowania musi być zorientowany
na indywidualne potrzeby dziecka
oraz jego dążenie do szczęścia” (A.S.Neil) 

Oferta edukacyjna naszego przedszkola uwzględnia wszechstronny rozwój małego człowieka: intelektualny, psychofizyczny i społeczny. Została sprawdzona i oceniona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach i oceniona na najwyższym poziomie.

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w grudniu 2013 r do pobrania tutaj.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy:

 • w zakresie nauki czytania i pisania:
  „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” J.Majchrzak, „Kocham czytać” J.Cieszyńskiej, „Metodę globalnego czytania” G.Domana, „Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla 5-6 latków” A.Fabisiak-Majcher, E.Szmuc (zestaw 1,2), „Przygotowanie do nauki pisania”, „Ćwiczenia grafomotoryczne” H.Tymichowej, „Łączę i kreślę litery” B.Wrocławskiego
 • w zakresie nauki matematyki:
  „Dziecięcą matematykę” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • w zakresie stymulowania percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
  „Program rozwijający percepcję wzrokową” M.Frostig, „Metodę Dobrego Startu” M.Bogdanowicz w tym: „Piosenki do rysowania”, „Literki do rysowania”, trening słuchowy m.in.: „Dźwięki wokół nas”, „Co to? Kto to? – ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem”, „Dźwięki naszego otoczenia – zagadki obrazkowo-dźwiękowe”, „Rymowanki naśladowanki” A.Kornackiej
 • w zakresie rozwoju komunikacji:
  „Słucham i uczę się mówić” E.Wianeckiej oraz alternatywne metody komunikacji: „Program rozwoju komunikacji Makaton”, „PCS”, piktogramy.
 • w ramach zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych:
  wykorzystywane są komputerowe programy logopedyczne i edukacyjne m.in.: „Sokrates 101, 102”, „Klik uczy czytać”, „Mówiące obrazki”, „Igraszki logopedyczne smoka Szczepana”, „Zabawy logopedyczne”, „Moje pierwsze zabawy”
 • w zakresie aktywności artystycznej:
  – ekspresję twórczą R.Labana,
  muzykoterapię

Stosowane przez nas metody i programy są modyfikowane i dostosowane w pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

W pakiecie zajęć podstawowych znajdują się:

 •  zajęcia matematyczne
 •  zajęcia przyrodnicze
 •  zajęcia doświadczalne
 •  zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 •  zajęcia plastyczno-techniczne
 •  zajęcia umuzykalniające
 •  zajęcia teatralne
 •  zabawy wyciszające i rozluźniające
 •  zabawy integracyjne i wspierające rozwój społeczny
 •  przygotowanie okolicznościowych przedstawień
 •  wycieczki tematyczne
 •  teatrzyki

 

Ponadto oferujemy zajęcia dodatkowe:

Maluchy
Średniaki
Starszaki
Grupy specjalne

 • Gimnastyka korekcyjna – dla grupy starszej 2 x w tygodniu, zapewnia prawidłową postawę ciała, ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa, koślawość i szpotawość kolan, płaskostopie, wady postawy.
 • Religia – 2x w tygodniu

 

Każda sala wyposażona jest w stanowiska komputerowe, gdzie odbywają się zajęcia na najnowszych programach multimedialnych.Wielkość czcionki
Kontrast