Ramowy rozkład dnia :: Grupy Specjalne

7:00 – 8:20

Przyjmowanie dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące rozwoju dzieci. Rozwijanie umiejętności zabawy: samodzielnej oraz w parach.

8:20 – 8:30

Kształtowanie nawyków higienicznych – toaleta, mycie rąk.

8:30 – 8:45

Śniadanie – rozwijanie umiejętności estetycznego jedzenia oraz poszerzanie repertuaru spożywanych potraw.

8:45 – 8:55

Wprowadzanie, doskonalenie oraz utrwalanie nawyków prozdrowotnych – toaleta, mycie twarzy, rąk i zębów.

8:55 – 9:20

Zajęcia dydaktyczne:

 • Poranny Krąg Jacka Kielina;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zajęcia konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • budowanie wiedzy o świecie przyrody (zwierzęta, rośliny) i zjawiskach atmosferycznych;
 • wychowanie przez sztukę:
  • udział w przedstawieniach, koncertach, festynach;
  • śpiew, taniec, muzykowanie na instrumentach;
  • tworzenie prac z zastosowaniem różnych technik plastycznych.

9:20 – 9:40 

Zabawy dowolne – stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

9:40 – 10:10 

Terapia indywidualna z nauczycielem-wychowawcą.

10:10 – 10:55

Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

10:55 – 11:15

Zabawy dowolne z wyboru zgodnie z jego możliwościami komunikacyjnymi (PCS, tablice komunikacyjne, gest, werbalnie).

11:15 – 11:35

Zajęcia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów metod:

11:35 – 11:40

Kształtowanie nawyków higienicznych – toaleta, mycie rąk.

11:40 – 12:00

Obiad – rozwijanie umiejętności estetycznego jedzenia oraz poszerzanie repertuaru spożywanych potraw.

12:00 – 12:10

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych – toaleta, mycie rąk.

12:10 – 13:00 

Odpoczynek:

 • leżakowanie;
 • zajęcia relaksacyjne poprzez:
  • słuchanie muzyki klasycznej;
  • słuchanie odgłosów przyrody;
  • masażyki;
  • czytanie bajek.

1:00 – 13:30 – zajęcia dodatkowe

 • poniedziałek
  „Gimnastyczne figle” – zestaw zabaw i ćwiczeń na sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
 • wtorek
  „Muzykanci” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych oraz instrumentach wykonanych przez dzieci; zajęcia z elementami metody R. Przyborowskiej – Wynimko „Rytmy”.
 • środa
  „Oswajanie siebie, oswajanie świata” – program do zajęć muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • czwartek
  „Abecadło” – zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz przygotowujące do nauki czytania i pisania.
 • piątek
  „Mali artyści” zajęcia plastyczno – techniczne, praca na materiale sypkim.

13:30 – 13:55

Zabawy z wykorzystaniem:

  • przyborów plastycznych (m.in. kredki, farby);
  • materiałów sypkich;
  • mas plastycznych (m.in. plastelina, ciastolina, masa solna).

13:55 – 14:05

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych – toaleta, mycie rąk.

14:05 – 14:20 

Podwieczorek.

14:20 – 15:00 

Zabawy stolikowe – gry planszowe, układanki, memory.

15:00 – 16:00 

Zabawy dowolne.

16:00 

Zakończenie dnia – rozchodzenie się dzieci.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz.8:00-13:00. 

Dodatkowo dzieci objęte są opieką specjalistów prowadzących:

 • terapię logopedyczną;
 • terapię psychologiczną;
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;
 • gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną.

W terapii indywidualnej i grupowej wykorzystywane są elmenty następujących metod pracy:

 1. Programy Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M. i Ch.Knill.
 2. Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.
 3. Muzykoterapia.
 4. Elementy logorytmiki.
 5. Relaksacja.
 6. Zabawy paluszkowe według M.Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi.”
 7. Gimnastyka z muzyką – Rytmy R.Przyborowskiej-Wynimko.
 8. Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz w tym: „Piosenki do rysowania”, „Literki do rysowania”.
 9. Kinezjologię edukacyjna P. i G. Dennison.
 10. Elementy terapii behawioralnej.
 11. Neurokinezjologiczny masaż taktylny wg dr S.Masgutowej.
 12. Masaż logopedyczny dr E.Stecko.
 13. Elementy ustno -twarzowej terapii regulacyjnej wg R.Castillo-Moralesa.
 14. Masaż ręki wg metody dr S.Masgutowej.
 15. Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig.
 16. Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu. Percepcja wzrokowa A.Bala.
 17. Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu. Analiza, synteza wzrokowa i odwrócona A.Bala.
 18. Ćwiczenia grafomotoryczne H.Tymichowej.
 19. Metoda globalnego czytania G.Domana.
 20. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla 5-6 latków A.Fabisiak-Majcher, E.Szmuc.
 21. Metoda „Kocham czytać” J.Cieszyńskiej.
 22. Program „Słucham i uczę się mówić”E.Wianeckiej.
 23. Wprowadzenie dziecka w świat pisma” J.Majchrzak.
 24. „Łączę i kreślę litery” B.Rocławskiego.
 25. Trening słuchowy prowadzony w oparciu o programy m.in.: „Dźwięki wokół nas”, „Co to? Kto to? – ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem”, „Dźwięki naszego otoczenia – zagadki obrazkowo-dźwiękowe”, „Rymowanki naśladowanki” A.Kornackiej.
 26. Edukacyjne i logopedyczne programy komputerowe: Sokrates 101, 102, Klik uczy czytać, Mówiące obrazki, Zwierzaki, Igraszki logopedyczne smoka Szczepana, Zabawy logopedyczne, Moje pierwsze zabawy.
 27. Programy komputerowe stymulujące percepcję wzrokową: SenSwitcher, Sokole oczka, Czarodziejskie obrazy.
 28. W zakresie rozwoju komunikacji alternatywnej wykorzystywane są następujące metody:
  – Program rozwoju komunikacji Makaton – gesty, symbole;
  – Program Boardmaker – PCSy, tablice komunikacyjne.


Wielkość czcionki
Kontrast