Ramowy rozkład dnia :: Maluchy

7:00-8:00 

Swobodne zabawy z własnej inicjatywy, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy okolicznościowe i zaplanowane, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, stymulującym (ćwiczenia ogólnorozwojowe -rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8:00-8:30 

Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk.

8:30-8:50 

Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

8:50-9:15 

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych z zakresu mowy, kształtowania pojęć matematycznych, przyrody, plastyki, techniki, umuzykalnienia, zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

9:15-10:30 

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania. Pobyt na powietrzu -zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci lub zorganizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych spacery, wycieczki, obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego lub swobodne zabawy w sali – dobór zajęć uzależniony jest od pogody. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

10:30-11:30 

Zabawy dowolne.

11:30-11:40 

Zabiegi higieniczne w łazience – rozumienie konieczności mycia rąk przed każdym posiłkiem.

11:40-12:10 

Obiad – stosowanie zasad kulturalnego zachowanie się przy stole, praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12:10-13:50

Leżakowanie.

13:50-14:15

Czynności higieniczne, podwieczorek.

14:15-14:30 – zajęcia dodatkowe:

 • poniedziałek
  „Popołudnie z Franklinem” – zabawy rozwijające mowę, myślenie oraz wyobraźnię z bohaterem książeczek „Franklin”.
 • wtorek
  „Muzykalne brzdące” zabawy rytmiczno – umuzykalniające z elementami nauki gry na dzwonkach.
 • środa
  „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne.
 • czwartek
  „Magiczny świat” – zajęcia artystyczne z zakresu muzyki, teatru, plastyki.
 • piątek
  „Bajkoterapia” – czyli dla małych i dużych o tym jak bajki mogą pomagać. Czytanie literatury dziecięcej.

14:30-16:30

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, planszowe, plastyczno – techniczne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, oglądanie filmów, słuchanie bajek, wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca indywidualna z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe i dziećmi zdolnymi (pozostałe dzieci zabawy dowolne); kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

16:30-17:00

Rozchodzenie się dzieci, czynności porządkowe.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8:00 – 13:00.Wielkość czcionki
Kontrast