Ramowy rozkład dnia :: Średniaki

8:00-8:30 

Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk, czynności samoobsługowe- praca dyżurnych- nakrywanie do stołu, przygotowanie do śniadania.

8:30-8:50 

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

8:50-9:00 

Utrwalanie umiejętności samoobsługi wdrażanie do sprzątania po sobie. Kształtowanie nawyków higienicznych – nauka i doskonalenie umiejętności mycia zębów.

9:00-9:50 

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych z zakresu mowy, kształtowania pojęć matematycznych, przyrody, plastyki, techniki, umuzykalnienia, zabawy ruchowe iz estawy ćwiczeń gimnastycznych, religia.

9:50-10:50 

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania. Pobyt na powietrzu -zabawy ruchowe i badawcze w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci lub zorganizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych spacery, obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego lub swobodne zabawy w sali – dobór zajęć uzależniony jest od pogody. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

10:50-11:20 

Zabawy dowolne, utrwalanie wierszy, piosenek.

11:20-11:30 

Zabiegi higieniczne w łazience – rozumienie konieczności mycia rąk przed każdym posiłkiem, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11:30-12:00 

Obiad – stosowanie zasad kulturalnego zachowanie się przy stole, praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12:00-12:10 

Kształtowanie nawyków systematycznego mycia zębów.

12:10-12:30 

Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej opowiadanie i słuchanie bajek, literatury dziecięcej.

12:30-13:00 

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci: planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w kącikach zainteresowań.

13:00-13:30 – zajęcia dodatkowe

 • poniedziałek
  „Bajkoterapia”- czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać. Czytanie literatury dziecięcej.
 • wtorek
  „Mały artysta”- zajęcia plastyczne, wyrażanie swoich emocji poprzez różne techniki plastyczne.
 • środa
  „W zdrowym ciele, zdrowy duch”- zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.
 • czwartek
  „Zaczarowana kraina”- zajęcia teatralne(teatrzyki, nauka wierszy, tańców, inscenizacji oraz wykonywanie pacynek, kukiełek, masek teatralnych).
 • piątek
  „Muzykanci”- zabawy rytmiczno-umuzykalniające z elementami gry na instrumentach perkusyjnych.

13:30-14:00

Praca indywidualna w zespołach (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

14:00-14:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych, podwieczorek.

14:30-16:00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, praca z dzieckiem zdolnym, praca z zespołem W ( wspierającym ogólny rozwój dziecka).

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz.8:00-13:00.Wielkość czcionki
Kontrast