Ramowy rozkład dnia :: Starszaki

6:00-8:00

Swobodne zabawy z własnej inicjatywy, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, stymulującym (ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8:00-8:30

Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne – wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk, czynności samoobsługowe – praca dyżurnych – nakrywanie do stołu, przygotowanie do śniadania.

8:30-8:50

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

8:50-9:00

Utrwalanie umiejętności samoobsługi wdrażanie do sprzątania po sobie. Kształtowanie nawyków higienicznych – nauka i doskonalenie umiejętności mycia zębów.

9:00-9:50

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych z zakresu mowy, kształtowania pojęć matematycznych, przyrody, plastyki, techniki, umuzykalnienia, zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń gimnastycznych, imprezy okolicznościowe, wycieczki, religia.

9:50-10:50

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania. Pobyt na powietrzu – zabawy ruchowe i badawcze w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci lub zorganizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych spacery, wycieczki, obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego lub swobodne zabawy w sali – dobór zajęć uzależniony jest od pogody. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

10:50-11:20 

Zabawy dowolne, utrwalanie wierszy, piosenek.

11:20-11:30

Zabiegi higieniczne w łazience – rozumienie konieczności mycia rąk przed każdym posiłkiem, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11:30-12:00

Obiad – stosowanie zasad kulturalnego zachowanie się przy stole, praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12:00-12:10

Kształtowanie nawyków systematycznego mycia zębów.

12:10-12:30

Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej opowiadanie i słuchanie bajek, literatury dziecięcej.

12:30-13:00

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci: planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w kącikach zainteresowań.

13:00-13:30 – zajęcia dodatkowe:

 • poniedziałek
  Oswajanie siebie, oswajanie świata -zajęcia z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • wtorek
  Let’s play – zabawy z językiem angielskim.
 • środa
  Kocham czytać! – przygotowanie do nauki czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej.
 • czwartek
  Let’s play – zabawy z językiem angielskim.
 • piątek
  Od piosenki do literki – Metoda Dobrego Startu na podstawie programu Marty Bogdanowicz.

13:30-14:00

Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, praca indywidualna w zespołach (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

14:00-14:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych, podwieczorek.

14:30-15:00

Zabawy swobodna w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, praca z dzieckiem zdolnym, praca z zespołem W (wspierającym ogólny rozwój dziecka).

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz.8:00-13:00.Wielkość czcionki
Kontrast