Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38 w Bielsku-Białej

opp

 

Informujemy, że uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasz numer KRS to: 0000379583.

Celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju fizycznego, sfery osobowościowej, funkcji zdrowotnych i korekcji dzieci ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych programów:

 

  1. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.
  2. Pomoc w wyposażeniu pomieszczeń Przedszkola nr 38.
  3. Społeczno-wychowawcze działania służące pobudzeniu aktywności ruchowej wśród dzieci, jak również świadomości zdrowotnej rodziców.
  4. Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na modernizację i bieżące potrzeby placówki.
  5. Doskonalenie statutowej i poza statutowej działalności Przedszkola nr 38 oraz propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do wyzwalania inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania zdrowotnego.
  6. Objęcie zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi w ramach możliwości placówki jak największej ilości dzieci.

 

Władzami Stowarzyszenia jest Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Wszystkie osoby wchodzące w ich skład, jak również wszyscy członkowie stowarzyszenia pracują w oparciu

o zasadę wolontariatu.

Zarząd:

prezes- Adam Wojcieszyk

wiceprezes- Justyna Sobuń

protokolant- Jolanta Wojniewska

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący- Marianna Łabędź-Orlicka

Edyta Szczotka-Wojsław

Ewa Babiuch

Adres: 

Przedszkole Nr 38

ul. Grażyny 19

43-300 Bielsko-Biała

Kontakt: 

338 116 901

501 617 980

Statut:

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które okażą nam wsparcie. Wszelkie datki prosimy kierować na poniższy numer konta z dopiskiem DAROWIZNA 

Numer konta bankowego: 

      91 1030 0019 0109 8530 0036 6794Wielkość czcionki
Kontrast